ehem. Oetker-Fabrik

Haidhofstraße 74 – 76, 2500 Baden